Adobe Dynamic Tag Manager

Adobe Dynamic Tag Manager

Med Dynamic Tag Manager från Adobe kan du minska behovet av IT-resurser och tidsåtgången för webbplatskonfiguration. Kombinera denna kraftfulla lösning med ett data-lager och förbättra kvalitet och leverans av data om din webbplats till alla dina marknadsförings-teknologier. Adobe DTM erbjuder förkonfigurerade implementationslösningar för Adobe Analytics, Google Analytics samt Adobe Test & Target.