Digital Mätstrategi

Digital Mätstrategi

CountQuest kan bistå din organisation att strategiskt bygga upp och utveckla er webbanalys. Digital analys ger dig och din organisation svar på många affärskritiska frågor. Vi arbetar med att optimera och förbättra befintliga mätningar av digitala kanaler som möter den snabba utvecklingen inom digital analys.

En behovsanalys görs tillsammans med er för att säkerställer att vi möter din organisations krav och utmaningar. Vi tar fram dokumentation som beskriver vad som behöver mätas och hur data skall presenteras i beslutsunderlag. Krav översätts till beskrivning av nödvändig implementation för att göra affärskritisk information tillgänglig för insamling. Vi rekommenderar insamling av data via ett Tag Management system.

Stora organisationer har behov av att visualisera och kommunicera data på ett effektivt sätt. Ofta tar vi ut data från webbanalysverktyget och gör specialanpassade rapporter via Excel eller olika tredjepartsverktyg. Bland dessa tredjepartsverktyg arbetar vi framför allt med Klipfolio för visualisering och kommunikation av data.