Klipfolio

Klipfolio

Att kunna visa upp ert företags data kan ibland bli en av de viktigaste uppgifterna. Om ingen vet att det finns data kan ingen fråga efter den eller använda den för beslutsfattande.

CountQuest använder Klipfolio för att skapa KPI-dashboards åt våra kunder. Vi framställer helt customiserade lösningar baserade på era behov för att på bästa sätt lösa era rapport- och dashboards-behov. Genom att i realtid hämta data från era datakällor kan vi presentera en komplett bild där ni annars manuellt hanterar mängder med olika data från olika system.

Klipfolio har idag över 100 integrerade system med färdiga lösningar för att hämta data. Presentera social media tillsammans med konverteringsdata från säljsystem eller webbanalysverktyg och få en visuell koppling mellan aktiviteter utanför och innanför era digitala tillgångar. Sammanställ enkla eller komplexa dashboards för smidig rapportering. Få uppdaterad statistik automatiskt och publicera det på en TV-skärm eller skicka det direkt till ledningsgruppen. Lyft upp dina data och starta diskussion som driver förändring.