Om oss

CountQuest

Våra tjänster är baserade på vår affärsidé: CountQuest skall genom unik kompetens, hög servicegrad och verktygsoberoende, leverera kundanpassade beslutsunderlag till företag/organisationer med aktiv digital närvaro.

Mätning + Analys = Beslutsunderlag

Data som kan bearbetas och/eller analyseras på ett sätt så det täcker ett kunskapsbehov skall samlas in – mätning. Analys är att bearbeta det insamlade datat så att det kan utgöra beslutsunderlaget.

Detta arbete kan göras både som punktinsatser och löpande i vår Managed Services/Systemstöd. Managed Services/Systemstöd innebär att vi alltid, via ett löpande avtal, tillför rätt kompetens för att ta fram rätt beslutsunderlag i rätt tid.

Vad betyder affärsidén?

Unik kompetens – utgörs av att CountQuest alltid anpassar så att rätt kompetens tillförs i varje projekt. Kompetens är en rad olika typer av konsultprofiler som ansvarar för olika leverabler till det kundanpassade beslutsunderlaget.

Hög servicegrad – beslutsunderlaget levereras enligt lägst överenskommen förväntning och i rätt tid.

Kundanpassade – beslutsunderlagen skall vara anpassade till organisations- och slutanvändarkrav.

Beslutsunderlag – Insamlad, bearbetad och/eller analyserad data som levereras i ett anpassat format.

Verktygsoberoende – CountQuest levererar kundanpassade beslutsunderlag oavsett kundens redan gjorda eller kommande val av verktyg för insamling av data. Vår affärsmodell är inte att sälja verktyg.