R

R

I vissa fall så räcker ”magkänslan” eller att något ”ser bra ut”. Men skall du ta rätt beslut så är beslutsunderlag baserade på digitala mätningar bättre. Digital analys gör att du får rätt beslutsunderlag till exempel när man vill ha datadrivna beslutsunderlag eller automatiserad marknadsföring.

För att avgöra om det är sannolikt att en avvikelse faktiskt beror på något som kan exploateras/utnyttjas, används statistiska modeller och prediktiv analys för många applikationer inom Digital analys. Exempel på applikationer är avancerade AB-tester, multivariat testning, konverteringsoptimering, prediktiv marknadsföring och användarpersonalisering.

CountQuest arbetar med R som är ett extremt kraftfullt open-source verktyg för de mest krävande applikationerna. R kommer från universitetsvärlden och har en mycket stark (och välutbildad) community, vilket leder till att de senaste teknikerna, modellerna och API-kopplingarna kommer först till R.

I takt med att organisationer arbetar mer datadrivet och att digitalanalys får en större betydelse i styrelserummen har R snabbt blivit ett viktigt verktyg för avancerad analys. R är ett av de snabbast växande programmeringsspråken just nu. R är väldokumenterat, uppdaterat, flexibelt och en opensource-licens som är gratis.