Tjänster

Mätning + Analys = Beslutsunderlag

Data som kan bearbetas och/eller analyseras på ett sätt så det täcker ett kunskapsbehov skall samlas in – mätning. Analys är att bearbeta det insamlade datat så att det kan utgöra beslutsunderlaget. Detta arbete kan göras både som punktinsatser och löpande i vårt Managed Services/Systemstöd.

Managed Services/Systemstöd innebär att vi alltid, via ett löpande avtal, tillför rätt kompetens för att ta fram rätt beslutsunderlag i rätt tid.

Managed Services/Systemstöd

Managed Services/systemstöd innebär att ett företag låter ett annat företag sköta en del av dess verksamhet. Företagen kan fokusera på sin kärnverksamhet, vilket leder till bättre resursutnyttjande och lägre kostnader.

Vi kallar vårt Managed Services erbjudande inom digital analys för systemstöd. I de flesta systemstöds-projekt driver vi själva processer så som specialanpassade månadsrapporter, datavisualisering, utbildning, kvalitetssäkring av data och utnyttjande av nya tillgängliga funktioner.

För er som använder Analysverktyg i kombination med Tag Management, t ex Adobes DTM, Google Tag Manager eller Tealium så har vi ett komplett tekniskt stöd. Detta gäller även datavisualiseringsverktyget Klipfolio, där vi har partnerlicens.

Kombinerat med detta mailar/ringer kunder in olika arbetsordrar/önskemål. Exempel skulle kunna vara en kampanjuppföljning, analys rörelsemönstret kring ett visst beteende eller att lägga till mätning för en specifik funktion. Arbetet utförs enligt överenskommelse.