WebTrends Analytics

WebTrends Analytics

WebTrends Analytics har funnits på den svenska marknaden sedan 1995. CountQuest har, som ett av Sveriges främsta företag inom digital analys, arbetat med WebTrends olika verktyg sedan starten 2000. Vi har certifierade konsulter som är experter på att optimera WebTrends Analytics och att skapa rapportering som ger er rätt beslutsunderlag.

WebTrends är ett kraftfullt verktyg tack vare ett oändligt antal custom variabler för insamling. All insamlad data kan användas antingen som dimensioner eller mätetal för rapportering. WebTrends är ett verktyg som lätt kan anpassas till vilken webbplats som helst. WebTrends Explore är det senaste verktyget i WebTrends utbud. Explore tillhandahåller Ad-hoc segmentering och data mining.

WebTrends arbetar med en robust rapportering av e-handel och mobilappar samt är kompatibelt med alla de stora Tag Management verktygen. Nära samarbeten med Hootsuite, Facebook och Twitter kopplar ihop er data från era sociala aktiviteter med annat data på ett överskådligt sätt. En av de största fördelarna med WebTrends Analytics är mätmodulen för SharePoint som har tagits fram i nära samarbete med Microsoft. SharePoints datalager är nu tillgängligt för enkel mätning out-of-the-box.

Vi arbetar med rapportering och visualisering av data från WebTrends Analytics som behöver vidare förädling. Vi gör avancerad och specialanpassad rapportering via Excel eller använder Klipfolio för visualisering och kommunikation av data.